top of page

Hālau Hula

I Kona Mau Lima

 

Hālau Motto: E Hula Me Ke Konikoni A Me Ka Mana'o

 "Dance with passion and purpose"

 

 

bottom of page